ХОРИЗОНТАЛНИ И ВЕРТИКАЛНИ БАЛИРАЩИ ПРЕСИ

Представители сме на френската фирма SACRIA -  производител на вискокачествени преси за балиране на отпадъчни материали - хартия, пластмаса, стреч-фолио, алуминий и др. Голямото разнообразие от хоризонтални или вертикални варианти, както и различната големина и сила на притискане на машините, осигуряват приложението им в различни индустриални отрасли. Пресите са компактни, лесни за употреба и гарантират надеждна и безпроблемна експлоатация.

Предимства:

— Икономия на време: балирането на отпадъци "при източника", намалява броя на операциите в рамките на пре— Икономия на пространство: пресата заема изключително малко място.

— Намаляване на разходите: компактирането на материали в бали, намалява транспортните разходи.

 —Придаване на стойност на отпадъчни материали: сортираните и превърнати в бали отпадъчни материали, могат да бъдат продадени изгодни на рециклиращите компании. Размерите на балите са идеални за оптималното натоварване при транспорт.

— Безопасност: гарантира се надлежно съхранение на отпадъчните материали и по този начин се ограничава потенциалната опасност от пожар.