Хоризонтални и вертикални балиращи преси

Представители сме на френската фирма SACRIA -  производител на висококачествени преси за балиране на отпадъчни материали - хартия, пластмаса, стреч-фолио, алуминий и др.

Голямото разнообразие от хоризонтални или вертикални варианти, както и различната големина и сила на притискане на машините, осигуряват приложението им в различни индустриални отрасли. Пресите са компактни, лесни за употреба и гарантират надеждна и безпроблемна експлоатация.

Предимства:

  • Икономия на време: балирането на отпадъци "при източника", намалява броя на операциите в рамките на пре— Икономия на пространство: пресата заема изключително малко място.
  • Намаляване на разходите: компактирането на материали в бали, намалява транспортните разходи.
  • Придаване на стойност на отпадъчни материали: сортираните и превърнати в бали отпадъчни материали, могат да бъдат продадени изгодни на рециклиращите компании. Размерите на балите са идеални за оптималното натоварване при транспорт.
  • Безопасност: гарантира се надлежно съхранение на отпадъчните материали и по този начин се ограничава потенциалната опасност от пожар.
Название на изделието
Название на изделието